Hore

Bojnice

Resetovať

Základné ukazovateľe

Bojnice patria medzi lokality s najstarším paleolitickým osídlením na Slovensku. Podľa súčasného stavu poznania sa najstaršie stopy osídlenia v okolí viažu k tunajším termálnym prameňom, ktoré priťahovali ľudí zo širokého okolia už v období riss-würmu, teda zhruba pred 100 000 rokmi.

Dejiny mesta sú spojené s Bojnickým hradom. Predpokladá sa, že prvé hradisko vzniklo na hradnom travertínovom vŕšku už na prelome letopočtu. Výhodnú polohu využili aj Slovania, ktorí zanechali v okolí stopy v podobe železných predmetov a špecifickej keramiky a ktorí tu postupne vybudovali dôležitú osadu – obchodné, remeselné i vojenské centrum. Od 9. storočia, keď sa postupne začalo budovať opevnené hradisko, začalo nepretržité osídľovanie dnešných Bojníc.

Bojnice