Hore

Banská Štiavnica

Resetovať

Základné ukazovateľe

Banská Štiavnica (nem. Schemnitz, maď. Selmecbánya) je jedným z najkrajších a historicky najvýznamnejších miest stredného Slovenska s výrazne multikultúrnou minulosťou. Banícka tradícia a množstvo technických pamiatok sú jedným z dôvodov, prečo sa radí k obľúbeným a vyhľadávaným turistickým cieľom.

Mesto od roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Zároveň je centrom chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Dňa 11. decembra 1993 bolo ako „historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia“ zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.